Kvalitet & Miljö

 

På Delab strävar vi mot att alltid få en bättre och mer hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Vi vill alltid hålla en hög standard på våra produkter men har även stor fokus på säkerheten hos våra medarbetare.

Vi arbetar alltid med ständiga förbättringar inom företaget i allt från säkerhet och arbetsmiljö till miljö och dokumentation. Detta genomförs på flera sätt med förbättringsförslag från medarbetare till miljöansvarig eller VD och återkommande månadsmöten så alla får en chans att göra sin röst hörd.

Vår kvalitets- och miljöansvarige jobbar för att alltid utveckla företaget och försöker ständigt hitta sätt att optimera företaget och se till att hög kompetens bibehålls. Den ansvarige håller också en öppen dialog till alla medarbetare och till VD för att ge alla en chans att vara delaktiga i arbetet för ständiga miljöförbättringar.

 

Miljöpolicy

 

Vårat miljöarbete innebär att vi alltid:

 • Har så liten miljöpåverkan som möjligt

 • I möjligaste mån använder oss av material och produkter som underlättar
  för återvinning och är  ett bra miljöval

 • Har en väl fungerande källsortering av vårat avfall

 

Kvalitet & Säkerhet

 

Vi strävar alltid mot att:

 • Våra produkter tillverkas på ett säkert sätt och är optimerade för enkel
  skötsel och underhåll.
 • Vara lyhörda mot våra medarbetares och kunders önskemål för att hålla
  en hög nivå på våran säkerhet och kvalitet.

 • Våra medarbetare har hög kompetens och är utbildade inom
  elsäkerhetsarbete och första hjälpen.

 • Våra produkter utförs med elsäkerhet i åtanke för att ha god elsäkerhet
  vid drift hos våra kunder.

 

Arbetsmiljö

 

Vi ser alltid till att:

 • Våra arbeten planeras och utförs med säkerhet och arbetsmiljö i åtanke
  för att ha en god hälsa hos våra medarbetare.

 • Erfoderlig skyddsutrustning alltid finns tillgänglig för det arbete som ska
  utföras.

 • God ergonomisk arbetssituation bibehålls för att minimera onödiga risker
  för någons hälsa.

 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religös
  eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

 • Våra medarbetare är nöjda och trygga i sin arbetsmiljö.

 

 

 

Miljö
First aid