Uppförandekod

 

Vi strävar mot att alltid:

 • Ha en artig och professionell attityd i alla lägen.
   
 • Ha en representativ klädstil med företagsuniform.
   
 • Ta hänsyn till kundens krav och riktlinjer.
   
 • Ha våra arbeten klara i tid.
   
 • Arbeta på ett hälsosamt och säkert sätt .
   
 • Minimera störningar och planera in så det kan hanteras på bästa sätt.
   
 • Ge våra kunder möjlighet att komma med synpunkter på våra produkter 
  och tjänster.

 • Motverka korruption, mutor och  illojala konkurrensbegränsande åtgärder.

 

 

Uppförandekod